Odbiór Odpadów Spożywczych Bytom

NASZA OFERTA

Odbiór jednorazowy

Pragniemy zaprezentować naszą wszechstronną i profesjonalną ofertę dotyczącą odbioru odpadów spożywczych w Bytomiu. Bez względu na ilość - czy to w małych detalicznych partii czy hurtowych ilości - firma RecyklingPro zobowiązuje się do zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami przetwarzania tych odpadów i dostarczenia wymaganych dokumentów potwierdzających ich właściwą utylizację. Nasza propozycja nabiera szczególnego znaczenia po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne instytucje nadzorujące obszar gospodarki odpadami.

RecyklingPro to firma wyróżniająca się jako specjalista w kompleksowym odbiorze odpadów spożywczych w Bytomiu, które straciły swoją wartość żywnościową. Odpady te są akceptowane zarówno w luźnej formie, jak i umieszczone w pojemnikach lub na paletach. Nasze podejście pozwala nam dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dla mniejszych ilości odpadów proponujemy opcję "załadunku". Nasi doświadczeni kierowcy odbierają napełnione pojemniki, zapewniając równocześnie dokumenty potwierdzające właściwy proces odbioru odpadów spożywczych w Bytomiu.

Umowa na odbiór odpadów spożywczych Bytom

 • W trakcie prowadzonych kontroli sanitarnych w placówkach zbiorowego żywienia w Bytomiu, kluczowym aspektem jest zawarcie umowy z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, takim jak RecyklingPro, które specjalizuje się w odbiorze odpadów spożywczych oraz innych odpadów związanych z branżą gastronomiczną.

 • Po zakończonym procesie odbioru, dostarczamy oficjalny dokument potwierdzający odbiór odpadów spożywczych w Bytomiu, co gwarantuje zgodność z wymogami podczas inspekcji przeprowadzanych przez organy sanitarno-epidemiologiczne.

 • Szczegóły dotyczące częstotliwości, ilości oraz rodzaju pojemników uzgadniane będą podczas podpisywania umowy, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby.

 • Decydując się na współpracę i podpisanie umowy z naszą firmą w dziedzinie odbioru odpadów spożywczych i gastronomicznych w Bytomiu, oferujemy także możliwość dostarczenia specjalnej beczki na zużyty olej spożywczy, za który płacimy.

 • Nasz zespół jest gotowy do działania nawet w sytuacjach nagłych i proponuje opcję podpisania umowy w tym samym dniu, by zapewnić szybką i efektywną obsługę.

 • Ponadto, nasza firma dostarcza usługi odbioru innych rodzajów odpadów oraz surowców wtórnych, co zapewnia kompleksową obsługę i umożliwia czerpanie korzyści z wielu aspektów współpracy z jednym dostawcą odbioru odpadów.

 • Przy każdym odbiorze zapewniamy dostarczenie czystego, zdezynfekowanego pojemnika z solidnie zamkniętą pokrywą, dbając o utrzymanie najwyższych standardów higieny.

 • Nasz system naliczania opłat opiera się na liczbie wymian danego pojemnika w danym miesiącu rozliczeniowym.

  parallax background

  Zoptymalizuj swoje koszty!

  Odbiór odpadów spożywczych Bytom najtaniej i w ekspresowym tempie!
  518 441 688
  • RecyklingPro to firma, która wykazuje się jako specjalista w całościowym procesie związanych z odebraniem, przewozem oraz właściwym przetwarzaniem odpadów spożywczych w Bytomiu.

  • Nasza oferta obejmuje obszar całej Polski, aby dostosować się do zróżnicowanych wymagań związanych z odbiorem odpadów spożywczych.

  • Nasza sugestia obejmuje wszechstronny proces odebrania różnych rodzajów odpadów związanych z branżą gastronomiczną, artykułami spożywczymi oraz towarami, które utraciły swoją pierwotną wartość żywieniową. Dodatkowo, nasza oferta uwzględnia tłuszcze powstałe w procesach smażenia oraz biodegradowalne odpady w Bytomiu.

  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadaniu wszystkich wymaganych zezwoleń i decyzji, stanowimy rzetelnego i zaufanego partnera w dziedzinie odbioru odpadów spożywczych w Bytomiu.

  • RecyklingPro to firma, która wykazuje się jako specjalista w całościowym procesie związanych z odebraniem, przewozem oraz właściwym przetwarzaniem odpadów spożywczych w Bytomiu.

  • Nasza oferta obejmuje obszar całej Polski, aby dostosować się do zróżnicowanych wymagań związanych z odbiorem odpadów spożywczych.

  • Nasza sugestia obejmuje wszechstronny proces odebrania różnych rodzajów odpadów związanych z branżą gastronomiczną, artykułami spożywczymi oraz towarami, które utraciły swoją pierwotną wartość żywieniową. Dodatkowo, nasza oferta uwzględnia tłuszcze powstałe w procesach smażenia oraz biodegradowalne odpady w Bytomiu.

  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadaniu wszystkich wymaganych zezwoleń i decyzji, stanowimy rzetelnego i zaufanego partnera w dziedzinie odbioru odpadów spożywczych w Bytomiu.

  Odpady spożywcze, które pomoże zagospodarować Ci RecyklingPro:

  • Przeterminowane produkty spożywcze: Odpadające produkty spożywcze, które przekroczyły datę ważności i nie nadają się do spożycia. Mogą to być przeterminowane warzywa, owoce, nabiał, mięso, produkty piekarnicze itp.

  • Resztki żywności: Są to pozostałości po posiłkach, takie jak skórki warzyw i owoców, resztki mięsa, kości, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty itp.

  • Niezjadane resztki: Są to resztki jedzenia, które pozostają na talerzach lub w garnkach po posiłkach. Może to obejmować np. niedojedzone posiłki w restauracjach, pozostałości z przygotowywania posiłków w domu itp.

  • Uszkodzone opakowania spożywcze: Uszkodzone lub zanieczyszczone opakowania produktów spożywczych, takie jak plastikowe torby, puszki, butelki, kartony itp., które nie nadają się do spożycia i stają się odpadami.

  • Niedobrane owoce i warzywa: Są to owoce i warzywa, które nie spełniają standardów handlowych ze względu na swoje rozmiary, kształt, wygląd lub inne czynniki. Często są one odrzucane przez producentów lub handlowców i trafiają do odpadów spożywczych.

  • Przemysłowe odpady spożywcze: Wiele przemysłowych procesów produkcji żywności generuje odpady, takie jak skórki, łuski, nasiona, wywar z gotowania, fusy z kawy itp.

  • Produkty spożywcze z niewłaściwymi etykietami: Czasami produkty spożywcze mogą być oznaczone niewłaściwymi etykietami, co oznacza, że ​​nie mogą być sprzedawane lub spożywane. Stają się one odpadami spożywczymi.

   Organy Państwowej Inspekcji sanitarnej kontrolują zakłady gastronomiczne znajdujące się pod ich nadzorem działają na podstawie: (ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywienia (Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).