Odbiór Odpadów Spożywczych Katowice

NASZA OFERTA

Odbiór jednorazowy

Przedstawiamy naszą wszechstronną i kompetentną ofertę dotyczącą jednorazowego odbioru odpadów spożywczych w Katowicach. Bez względu na ilość - czy to w niewielkich detaliach czy w większych hurtowych ilościach - firma RecyklingPro zobowiązuje się do zapewnienia zgodnego z obowiązującym prawem przetwarzania tych odpadów i dostarczania wymaganych dokumentów potwierdzających ich właściwą utylizację. Nasza propozycja nabiera szczególnego znaczenia w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne instytucje nadzorujące działania związane z odpadami.

RecyklingPro wyróżnia się jako specjalista w kompleksowym odbiorze odpadów spożywczych w Katowicach, które straciły swoją pierwotną wartość żywieniową. Odpady te są akceptowane zarówno w luźnej formie, jak i umieszczone w pojemnikach lub na paletach. Nasze elastyczne podejście pozwala nam dostosować się do osobistych potrzeb każdego klienta. W przypadku mniejszych ilości odpadów oferujemy opcję "załadunek". Zapewniamy odpowiednią liczbę pojemników, a doświadczeni kierowcy zajmują się procesem ich wypełniania. Po zakończeniu tej fazy, nasi kierowcy odbierają napełnione pojemniki, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające właściwy proces zbierania odpadów.

Umowa na odbiór odpadów spożywczych Katowice

 • Podczas przeprowadzanych inspekcji sanitarnych w placówkach zbiorowego żywienia w Katowicach, kluczowym aspektem jest zawarcie umowy z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, takim jak RecyklingPro, które skupia się na odbiorze odpadów spożywczych oraz związanymi z gastronomią.

 • Po zakończonym procesie odbioru, dostarczamy oficjalny dokument potwierdzający odbiór odpadów spożywczych w Katowicach, co gwarantuje zgodność z wymogami podczas przeglądów przeprowadzanych przez organy sanitarno-epidemiologiczne.

 • Szczegóły, takie jak częstotliwość, ilość i rodzaj pojemników, uzgodnione zostaną podczas podpisywania umowy, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby.

 • Decydując się na współpracę i podpisanie umowy z naszą firmą w dziedzinie odbioru odpadów spożywczych i gastronomicznych w Katowicach, oferujemy również opcję dostarczenia specjalnej beczki na zużyty olej spożywczy, za który płacimy.

 • Nasz zespół jest przygotowany do działania nawet w przypadkach nagłych i proponuje opcję podpisania umowy w tym samym dniu, aby zapewnić szybką i skuteczną obsługę.

 • Dodatkowo, nasza firma zapewnia usługi odbioru innych rodzajów odpadów oraz surowców wtórnych, co zapewnia pełną obsługę i pozwala na czerpanie korzyści z współpracy z jednym dostawcą odbioru odpadów.

 • Przy każdym odbiorze gwarantujemy dostarczenie czystego, zdezynfekowanego pojemnika z solidnie zamkniętą pokrywą, dbając o utrzymanie najwyższych standardów higieny.

 • Nasz system naliczania opłat opiera się na liczbie wymian danego pojemnika w danym miesiącu rozliczeniowym.

  parallax background

  Zoptymalizuj swoje koszty!

  Odbiór odpadów spożywczych Katowice najtaniej i w ekspresowym tempie!
  518 441 688
  • RecyklingPro to firma, która wyróżnia się jako specjalista w kompleksowym procesie związanym z odbiorem, przewozem i właściwym przetwarzaniem odpadów z sektora spożywczego w Katowicach.

  • Nasza oferta obejmuje cały obszar Polski, by dostosować się do różnorodnych wymagań dotyczących odbioru odpadów spożywczych.

  • Nasza propozycja obejmuje wszechstronny proces odbioru różnorodnych odpadów związanych z branżą gastronomiczną, produktami spożywczymi oraz towarami, które utraciły swoją wartość żywieniową. Dodatkowo obejmuje to także tłuszcze pochodzące z procesów smażenia oraz biodegradowalne odpady w Katowicach.

  • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadaniu wszelkich wymaganych zezwoleń i decyzji, jesteśmy wiarygodnym i godnym zaufania partnerem w dziedzinie odbioru odpadów spożywczych w Katowicach.

  • RecyklingPro to firma, która wyróżnia się jako specjalista w kompleksowym procesie związanym z odbiorem, przewozem i właściwym przetwarzaniem odpadów z sektora spożywczego w Katowicach.

  • Nasza oferta obejmuje cały obszar Polski, by dostosować się do różnorodnych wymagań dotyczących odbioru odpadów spożywczych.

  • Nasza propozycja obejmuje wszechstronny proces odbioru różnorodnych odpadów związanych z branżą gastronomiczną, produktami spożywczymi oraz towarami, które utraciły swoją wartość żywieniową. Dodatkowo obejmuje to także tłuszcze pochodzące z procesów smażenia oraz biodegradowalne odpady w Katowicach.

  • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadaniu wszelkich wymaganych zezwoleń i decyzji, jesteśmy wiarygodnym i godnym zaufania partnerem w dziedzinie odbioru odpadów spożywczych w Katowicach.

  Odpady spożywcze, które pomoże zagospodarować Ci RecyklingPro:

  • Przeterminowane produkty spożywcze: Odpadające produkty spożywcze, które przekroczyły datę ważności i nie nadają się do spożycia. Mogą to być przeterminowane warzywa, owoce, nabiał, mięso, produkty piekarnicze itp.

  • Resztki żywności: Są to pozostałości po posiłkach, takie jak skórki warzyw i owoców, resztki mięsa, kości, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty itp.

  • Niezjadane resztki: Są to resztki jedzenia, które pozostają na talerzach lub w garnkach po posiłkach. Może to obejmować np. niedojedzone posiłki w restauracjach, pozostałości z przygotowywania posiłków w domu itp.

  • Uszkodzone opakowania spożywcze: Uszkodzone lub zanieczyszczone opakowania produktów spożywczych, takie jak plastikowe torby, puszki, butelki, kartony itp., które nie nadają się do spożycia i stają się odpadami.

  • Niedobrane owoce i warzywa: Są to owoce i warzywa, które nie spełniają standardów handlowych ze względu na swoje rozmiary, kształt, wygląd lub inne czynniki. Często są one odrzucane przez producentów lub handlowców i trafiają do odpadów spożywczych.

  • Przemysłowe odpady spożywcze: Wiele przemysłowych procesów produkcji żywności generuje odpady, takie jak skórki, łuski, nasiona, wywar z gotowania, fusy z kawy itp.

  • Produkty spożywcze z niewłaściwymi etykietami: Czasami produkty spożywcze mogą być oznaczone niewłaściwymi etykietami, co oznacza, że ​​nie mogą być sprzedawane lub spożywane. Stają się one odpadami spożywczymi.

   Organy Państwowej Inspekcji sanitarnej kontrolują zakłady gastronomiczne znajdujące się pod ich nadzorem działają na podstawie: (ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywienia (Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).