Odbiór Odpadów Spożywczych Rzeszów

NASZA OFERTA

Odbiór jednorazowy

Pragniemy przedstawić naszą wszechstronną i profesjonalną ofertę dotyczącą jednorazowego odbioru odpadów spożywczych w Rzeszowie. Niezależnie od ilości - czy to w małych detalicznych czy w większych hurtowych partiach - firma RecyklingPro zobowiązuje się do zapewnienia zgodnego z obowiązującym prawem przetwarzania tych odpadów oraz dostarczenia wymaganych dokumentów potwierdzających właściwą ich utylizację. Nasza usługa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku przeprowadzanych kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne instytucje nadzorujące działania związane z odpadami.

RecyklingPro wyróżnia się jako ekspert w kompleksowym odbiorze odpadów spożywczych w Rzeszowie, które utraciły swoją pierwotną wartość żywnościową. Odpady te są akceptowane zarówno w postaci luźnej, jak i umieszczone w pojemnikach lub na paletach. Nasze podejście umożliwia dostosowanie się do indywidualnych wymagań każdego klienta. W przypadku mniejszych ilości odpadów proponujemy opcję "załadunek". Nasi kierowcy odbierają napełnione pojemniki, jednocześnie dostarczając dokumenty potwierdzające właściwy proces odbioru odpadów spożywczych w Rzeszowie.

Umowa na odbiór odpadów spożywczych Rzeszów

 • W trakcie przeprowadzanych inspekcji sanitarnych w placówkach żywienia zbiorowego w Rzeszowie, istotnym krokiem jest nawiązanie umowy z wyspecjalizowaną firmą, taką jak RecyklingPro, która skupia się na odbiorze odpadów spożywczych oraz innych odpadów związanych z gastronomią.

 • Po zakończonym procesie odbioru, dostarczamy oficjalny dokument potwierdzający odbiór odpadów spożywczych w Rzeszowie, co zapewnia zgodność z wymogami podczas przeglądów przeprowadzanych przez organy sanitarno-epidemiologiczne.

 • Szczegółowe kwestie, takie jak częstotliwość, ilość i rodzaj pojemników, będą uzgadniane podczas podpisywania umowy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

 • Decydując się na współpracę i podpisanie umowy z naszą firmą w zakresie odbioru odpadów spożywczych i gastronomicznych w Rzeszowie, oferujemy również opcję dostarczenia specjalnej beczki na zużyty olej spożywczy, za który płacimy.

 • Nasz zespół jest gotowy do działania nawet w przypadkach awaryjnych i proponuje opcję podpisania umowy w tym samym dniu, aby zagwarantować szybką i skuteczną obsługę.

 • Dodatkowo, nasza firma dostarcza usługi odbioru innych rodzajów odpadów oraz surowców wtórnych, co zapewnia kompleksową obsługę i pozwala na czerpanie korzyści z jednego dostawcy odbioru odpadów.

 • Podczas każdego odbioru gwarantujemy dostarczenie czystego, zdezynfekowanego pojemnika z solidnie zamkniętą pokrywą, dbając o utrzymanie najwyższych standardów higieny.

 • Nasz system naliczania opłat opiera się na liczbie wymian danego pojemnika w danym miesiącu rozliczeniowym.

  parallax background

  Zoptymalizuj swoje koszty!

  Odbiór odpadów spożywczych Rzeszów najtaniej i w ekspresowym tempie!
  518 441 688
  • Firma RecyklingPro wyróżnia się jako specjalista w kompleksowym procesie związanym z odbiorem, przewozem oraz właściwym przetwarzaniem odpadów pochodzących z sektora spożywczego w Rzeszowie.

  • Nasza oferta obejmuje cały obszar Polski, aby dostosować się do zróżnicowanych potrzeb związanych z odbiorem odpadów spożywczych w Rzeszowie.

  • Nasza propozycja obejmuje kompleksowy proces odbioru różnorodnych odpadów związanych z branżą gastronomiczną, artykułami spożywczymi oraz towarami, które utraciły swoją pierwotną wartość żywnościową. Dodatkowo, nasza oferta uwzględnia również tłuszcze pochodzące z procesów smażenia oraz biodegradowalne odpady w Rzeszowie.

  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i decyzji, jesteśmy godnym zaufania i wiarygodnym partnerem w dziedzinie odbioru odpadów spożywczych w Rzeszowie.

  • Firma RecyklingPro wyróżnia się jako specjalista w kompleksowym procesie związanym z odbiorem, przewozem oraz właściwym przetwarzaniem odpadów pochodzących z sektora spożywczego w Rzeszowie.

  • Nasza oferta obejmuje cały obszar Polski, aby dostosować się do zróżnicowanych potrzeb związanych z odbiorem odpadów spożywczych w Rzeszowie.

  • Nasza propozycja obejmuje kompleksowy proces odbioru różnorodnych odpadów związanych z branżą gastronomiczną, artykułami spożywczymi oraz towarami, które utraciły swoją pierwotną wartość żywnościową. Dodatkowo, nasza oferta uwzględnia również tłuszcze pochodzące z procesów smażenia oraz biodegradowalne odpady w Rzeszowie.

  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i decyzji, jesteśmy godnym zaufania i wiarygodnym partnerem w dziedzinie odbioru odpadów spożywczych w Rzeszowie.

  Odpady spożywcze, które pomoże zagospodarować Ci RecyklingPro:

  • Przeterminowane produkty spożywcze: Odpadające produkty spożywcze, które przekroczyły datę ważności i nie nadają się do spożycia. Mogą to być przeterminowane warzywa, owoce, nabiał, mięso, produkty piekarnicze itp.

  • Resztki żywności: Są to pozostałości po posiłkach, takie jak skórki warzyw i owoców, resztki mięsa, kości, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty itp.

  • Niezjadane resztki: Są to resztki jedzenia, które pozostają na talerzach lub w garnkach po posiłkach. Może to obejmować np. niedojedzone posiłki w restauracjach, pozostałości z przygotowywania posiłków w domu itp.

  • Uszkodzone opakowania spożywcze: Uszkodzone lub zanieczyszczone opakowania produktów spożywczych, takie jak plastikowe torby, puszki, butelki, kartony itp., które nie nadają się do spożycia i stają się odpadami.

  • Niedobrane owoce i warzywa: Są to owoce i warzywa, które nie spełniają standardów handlowych ze względu na swoje rozmiary, kształt, wygląd lub inne czynniki. Często są one odrzucane przez producentów lub handlowców i trafiają do odpadów spożywczych.

  • Przemysłowe odpady spożywcze: Wiele przemysłowych procesów produkcji żywności generuje odpady, takie jak skórki, łuski, nasiona, wywar z gotowania, fusy z kawy itp.

  • Produkty spożywcze z niewłaściwymi etykietami: Czasami produkty spożywcze mogą być oznaczone niewłaściwymi etykietami, co oznacza, że ​​nie mogą być sprzedawane lub spożywane. Stają się one odpadami spożywczymi.

   Organy Państwowej Inspekcji sanitarnej kontrolują zakłady gastronomiczne znajdujące się pod ich nadzorem działają na podstawie: (ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywienia (Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).